Stary rok 2016 zaczął się i zakończył pracowicie!

Mam zaszczyt zakomunikować, iż Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naborze wniosków w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego POIiŚ 2014-2020” zakwalifikował, nasze projekty (łącznie 20! projektów terenów zieleni miejskiej w Żyrardowie – w tym parki, skwery, zieleńce, plac osiedlowy, ogródek jordanowski tereny zieleni przyulicznej) do realizacji!!!

Żyrardów zakwalifikował się – z najwyższą punktacją! do otrzymania wsparcia na budowę nowych i modernizację istniejących terenów zieleni

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za współpracę!