Kolejny projekt zagospodarowania przestrzeni przydomowej.